Steeds meer Nederlanders appen met medisch deskundige voor advies

Snelle geruststelling, zekerheid en laagdrempeligheid belangrijkste redenen

TILBURG – Het aantal mensen dat per app, telefoon en mail advies vraagt aan medisch deskundigen is het afgelopen jaar met 19% gestegen naar ruim 40.000. Hierbij was de grootste stijging (38%) te zien in het aantal mensen dat per appdienst een medische vraag wilde bespreken. Dit blijkt uit gegevens van Medicinfo, de marktleider van medische begeleidingsdiensten voor organisaties in de zorg. Deze stijging loopt parallel aan de groei van het aantal mensen dat online op zoek gaat naar medisch advies, zoals het CBS eerder dit jaar al bekend maakte. Hoewel Dokter Google 24/7 bereikbaar is, leidt het online zoeken juist vaak tot meer ongerustheid en nieuwe vragen en wordt er geen rekening gehouden met iemands persoonlijke situatie. Steeds meer mensen hebben daardoor de behoefte aan betrouwbaar en persoonlijk medisch advies op afstand.

De belangrijkste redenen om contact te zoeken met een medisch deskundige op afstand zijn het wegnemen van twijfel over een bezoek aan de huisarts, snel geruststelling krijgen over een kwaal en de laagdrempeligheid en persoonlijke benadering van de diensten. In 27% van de gevallen was het geven van informatie door een medische deskundige voldoende om de persoon te helpen, in 19% van de gevallen kon een persoonlijk advies worden gegeven hoe iemand zelf de klacht kon oplossen.

Groei in advies per app

De meeste vragen bij de medische helpdesk van Medicinfo komen inmiddels binnen per app (50%) en telefoon (48%), slechts 2% van de vragen komt per mail binnen. De meeste vragen per app komen binnen in de avonduren, het weekend en tijdens de vakantieperiodes vanuit het buitenland.

Jong en oud

Jongeren geven duidelijk de voorkeur aan het gebruik van de appdiensten: meer dan de helft van de gebruikers van deze diensten is jonger dan 30 jaar. Bij mensen boven de 40 jaar is vooral de telefoonlijn populair: 55% van de vragen die gesteld worden per telefoon komt van mensen uit deze leeftijdsgroep. Toch komt ook bijna 20% van de telefonische vragen van jongeren onder de 20 jaar, zij geven aan dat de anonimiteit van de diensten de belangrijkste reden is dat ze er gebruik van maken. Ruim twee derde van alle vragen komt van vrouwen. Zij vragen echter niet alleen advies voor zichzelf maar het valt op dat zij in veel gevallen contact opnemen voor familieleden.

Sneller gerustgesteld

Bij beginnende klachten twijfelen mensen vaak of een bezoek aan de huisarts nodig is en wil men snel met een medisch en gediplomeerd deskundige kunnen overleggen in plaats van bijvoorbeeld met een onbekende op een forum. Het persoonlijke advies speelt hierbij een grote rol, veel mensen geven in de evaluatie aan dat het geruststellend was dat de medisch deskundige bij het geven van informatie uitgaat van specifiek zijn of haar persoonlijke situatie. Een deel van de mensen vindt het ook lastig om bepaalde gevoelige onderwerpen persoonlijk met hun eigen (huis)arts te bespreken.

Meest voorkomende klachten

Veruit de meeste vragen (8%) werden het afgelopen jaar gesteld over huidklachten zoals jeuk, uitslag en insectenbeten. Zo’n 5% van de vragen gaat over buikklachten, medicatie en keel of mond klachten. De vijfde meest voorkomende klacht gaat over geslachtsorganen. De meest voorkomende klachten wisselen per seizoen, zo staan huidklachten op nummer een in de zomermaanden, terwijl buikklachten en luchtwegproblemen vaker in het najaar en de winter voorkomen.

Medicinfo verwacht dat medisch advies op afstand een steeds grotere rol zal gaan spelen in het dagelijks leven. De grootste groei voorspelt zij voor dit jaar in de groep Nederlanders vanaf 60 jaar, die steeds meer vertrouwd raken met nieuwe communicatietechnologieën.

www.medicinfo.nl

Over Medicinfo

Medicinfo zorgt ervoor dat de beste professionele zorgbegeleiding altijd dichtbij is. Haar diensten worden ingezet door organisaties die te maken hebben met zorgvragen in een snel veranderend zorglandschap, zoals zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties en medische hulpmiddelen leveranciers. Het Medicinfo netwerk van medisch specialisten en experts is op ieder moment van de dag vanuit de hele wereld bereikbaar om vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen. Per app, mail en telefoon behandelen zij alle gezondheidsvragen en geven zij mensen concreet advies. Hiermee helpen zij organisaties om hun klanten zelf meer grip te geven op hun gezondheid.